Elektromechanisch onderhoud en industriële automatisering

ATEX

Wat ATEX, explosieveiligheid en IECEx 03 met elkaar te maken hebben

Heeft u als installatie-eigenaar of -verantwoordelijke te maken met explosiegevaarlijke stoffen zoals gassen, brandbaar stof of elektrisch geleidend stof? Dan heeft u te maken met explosieveiligheid.

 

In het kader van de ARBO-wetgeving moet u er zélf zorg voor dragen dat uw medewerkers kunnen werken in een veilige werkomgeving. Uiteraard heeft u in deze explosiegevaarlijke zones ATEX-materieel opgesteld. Machines, componenten en systemen die voldoen aan de ATEX 114-richtlijn, met name materialen die gecertificeerd zijn conform de ATEX-richtlijn om gebruikt te kunnen worden in explosieveilige zones. Dit gecertificeerde materieel op zich kan geen ontstekingsbron vormen.

Conform ATEX 153 moet u er tijdens onderhoud en reparatie op toezien dat het certificaat gewaarborgd blijft. U bent immers verantwoordelijk voor de veiligheid van uw medewerkers en uw omgeving.

 

Vanuit zijn betrokkenheid en ontzorgingsprincipe heeft Bracke geïnvesteerd in het behalen van het certificaat IECEx03. Dit certificaat kent een internationale geldigheid en erkent dat Bracke met kennis, zorg en betrokkenheid uw materieel op goede wijze onderhoudt en repareert.

Zowel onze werkplaats in Clinge als ook in Waddinxveen zijn in het bezit van dit certificaat.

Doordat Bracke gecertificeerd is, worden zijn klanten ontzorgd. U heeft immers een leverancier die haar verantwoordelijkheden kent en neemt. U kunt aantonen dat u uw reparaties onderbrengt bij een gecertificeerde organisatie, zodat u kunt voldoen aan uw ARBO 1(3-richtlijn, namelijk het realiseren van een blijvend veilige werkomgeving voor uw medewerkers en omgeving.

 

Bracke is door Dekra geauditeerd. Deze audit, die jaarlijks een opvolging kent, heeft geresulteerd in deze certificering.

Ons certificaat heeft nummers IECEx-DEK-S0013  behelzen het repareren van elektromotoren, pompen, reductoren en andere roterende apparatuur. Met dit certificaat bent u verzekerd van de juiste zorg.

©2020 EBgroep alle rechten voorbehouden | Privacybeleid
Ontwerp DWZO - Realisatie Buro Cinq