Elektromechanisch onderhoud en industriële automatisering

Green Deal

De Green Deal Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen was een energiebesparingsproject met de Nederlandse overheid. Leveranciers van elektromotorsystemen en installatie- en onderhoudsbedrijven namen op 11 oktober 2012 het initiatief om een concrete energiebesparing te realiseren en een CO2-reductie te bereiken via efficiëntere aandrijfsystemen bij industriële bedrijven.

De Green Deal EEA bestaat uit drie hoofdlijnen

  1. Voorbereiden en uitvoeren van 35 projecten.
  2. Verkennen en onderzoeken van randvoorwaarden en financiering.
  3. Kennisoverdracht en training.

 

Elektromotorsystemen bepalen circa 69% van het elektriciteitsverbruik in de industrie in Nederland. Met efficiënte elektrische aandrijfsystemen is daar 20 tot 30% energie-efficiëntie te realiseren. Dit staat gelijk aan een besparing van 5 tot 8% op het nationaal elektriciteitsverbruik.

 

De Europese Commissie heeft berekend dat de efficiëntie van de Europese elektrische aandrijfsystemen tegen 2020 met 20 tot 30% kan verbeteren. Sinds juni 2011 zijn er nieuwe Europese richtlijnen die strengere eisen stellen aan de energiezuinigheid van elektromotoren.

 

Meer over de Green Deal.

 

Download pdf: energie-efficientere elektromotoren

©2020 EBgroep alle rechten voorbehouden | Privacybeleid
Ontwerp DWZO - Realisatie Buro Cinq