Elektromechanisch onderhoud en industriële automatisering

Prescriptive maintenance en Smart Motor Sensor

De sensor meet semie continue (standaard elke 20 minuten) de toestand van de motor. Vervolgens worden de gegeven met behulp van machine learning verwerkt en geanaliseerd. De software controleerd de motor op 10 mogelijke probleem gebieden: Voeding, wikkelingen, rotor, onbalans, eccenticiteit, lagers, uitlijning, koeling, fundatie en performance.  De status / gezondheid van de motor wordt weergegeven met een cijver 10 (perfect) tot 0(defect) .

De gebruiker krijgt automatisch meldingen bij eventuele zicht ontwikkelende problemen, maar krijgt ook advies wat te doen.

 

Hoogtechnologisch, eerstelijnsinspectie middel

Om ongewenste stilval te voorkomen, is preventief onderhoud mogelijk. In dat geval blijft echter de vraag wat de werkelijke staat van de machine is. Het onderhoud zou wellicht uitgesteld kunnen worden. Om hier scherper inzicht in te krijgen, maken onze klanten steeds vaker gebruik van onze smart motor sensor service.

Dit is een hoogtechnologisch, eerstelijnsinspectie middel, waarmee parameters zoals temperatuur, trillingen en flux continu worden gemeten. Hiermee zijn we in staat onregelmatigheden snel te signaleren, waardoor we het risico op storing of uitval verlagen.

Met de smart motor sensor baseren we het onderhoud op reële gegevens waardoor we het risico op storing of ongeplande uitval kunnen voorspellen. Het resultaat is een langere levensduur voor de machine, minder verrassingen door ongeplande stops en minder onderhoudskosten.

Voorkomen van repetitieve taken

Bedrijven uit bepaalde sectoren zoals uit de chemische sector hebben een extra reden om te kiezen voor de smart motor sensor service. Op hun bedrijfsterrein is het belangrijk dat zo weinig mogelijk mensen om en nabij het productieproces aanwezig zijn. Ook voor aandrijvingen op moeilijk bereikbare plaatsen is dit een oplossing. Bovendien zetten veel bedrijven hun technici liever niet in voor repetitieve taken, zoals meetrondes. Zij kiezen resoluut voor onze betrouwbaarheid, efficiëntie en kosten- en stressbesparende smart motor sensor service.

Smart Motor Sensor Service

Optimaliseren van bedrijfsbeschikbaarheid

Asset reliability of het streven naar zero ongeplande downtime komt in bereik dankzij Smart Motor Sensor. Met het krachtig intelligent zelflerend en cloud-based platform wordt onderhoud van aandrijvingen nu slimmer, efficiënter en beheersbaarder. Voorspel wanneer uw motoren zullen uitvallen, altijd en overal.

 

 • De Smart Motor Sensor kan op vrijwel elke elektromotor van 0.37 tot 400 kW in continu-bedrijf en in vrijwel elke omgeving.
 • Je bent in de mogelijkheid om in realtime en van overal te volgen of verwittigd te worden wanneer zich een probleem begint te ontwikkelen en welke correctieve maatregel u wanneer kan inplannen.
 • Deze sensor kan op elke nieuwe of gebruikte motor geïnstalleerd worden in 5 minuten en kan met een eenvoudige smartphone geconfigureerd worden. Plug and play dus.
 • Alle info die de sensor verzameld wordt via een WIFI netwerk naar de cloud gestuurd waar krachtige intelligente software de informatie analyseerd en de conditie van de motor bewaakt. Indien geen WIFI netwerk aanwezig is bieden we diverse alternatieven. Uiteraard is de webverbinding in overeenstemming met ISO 27001
 • Na iedere installatie van een nieuwe sensor of een vervanging van de aandrijving wordt automatisch een machine leerproces uitgevoerd.
 • Er is dus geen bekabeling nodig, de sensor wordt gevoed door lihium batterijen met lifetime van 1 jaar.

 

Voordelen van Smart Motor Sensor Service

 1. Ongeplande stilstand voorkomen en patroonafhankelijk onderhoud mogelijk maken.
 2. Aanzienlijke besparing op productieverlies en onderhoudskosten.
 3. Levensduur aandrijving kan verlengd worden.
 4. Potentiële energiebesparing ontdekken.
 5. Inefficiënties in systemen identificeren.
 6. Men kan zelf het onderhoud en de opvolging doen of men kan beroep doen op ons hiervoor als extra service.
 7. Besparing op inspectie/controle kosten
©2020 EBgroep alle rechten voorbehouden | Privacybeleid
Ontwerp DWZO - Realisatie Buro Cinq