Elektromechanisch onderhoud en industriële automatisering

Thermische inspecties

Flüke

Voor periodieke inspectie van elektroinstallaties: schakelkasten, motoren, pompen en reductoren.

Thermografie is een techniek waarbij, met behulp van bijvoorbeeld een infraroodcamera, temperaturen in installaties zichtbaar gemaakt worden en kunnen worden vastgelegd. Door het scannen van de installatie zijn sluimerende gebreken op te sporen die met het blote oog niet zichtbaar zijn.

 

Verschillende ongewenste warmtebronnen kunnen ontstaan door:

• overbelasting
• wrijving bij draaiende delen (denk hierbij aan lagers e.d. van motoren)
• slechte verbindingen met als gevolg een overgangsweerstand

 

Ook kan thermografie als controle gebruikt worden om:

• een scheve belasting in een driefasensysteem te ontdekken
• referentiepunten vast te leggen

 

Deze warmtebronnen kunnen ontstaan in elektrische verdeelinrichtingen of installaties en kunnen storingen en/of brand tot gevolg hebben. Dit kan stilstand of uitval van uw installatie betekenen, wat financiële gevolgen kan hebben.

Het periodiek uitvoeren van een thermografische inspectie is dus een aanbeveling.

Diagnostiek

Defecten leiden tot stilstand en nadelen voor de bedrijfsvoering. Een goede, snelle (preventieve) diagnostiek, service en reparatie van elektromotoren wordt steeds belangrijker in een wereld met toenemende technische complexiteit. Ook hier laat EB-groep innovatiekracht zien.

Naast de standaard meetapparatuur zoals multimeters, netanalysers, dataloggers, een oscilloscoop en een thermografische camera beschikken wij over zeer specifieke apparatuur voor controle van elektromotoren en hun bijbehorende installatie. Zo kunnen wij snel tot de juiste diagnose komen en tijdig service bieden.

 

Advanced Winding Analysis

SKF BAKER AWAIV-12

De advanced winding analyser wordt gebruikt om het isolatiesysteem en de kwaliteit van de wikkelingen te kunnen vaststellen.

Metingen die worden uitgevoerd zijn onder meer: surge test, HV-test, isolatiemeting, stepvoltage, PI-meting, DAR-meting. Per motor wordt een testmodel aangemaakt zodat iedere meting, onafhankelijk van de operator, identiek wordt uitgevoerd. Hierdoor is een vergelijking met eerdere metingen mogelijk. Zowel laagspannings-, hoogspannings- als ATEX-motoren worden hiermee gemeten.

 

Rotorkooitesten

BAKER RT1

Elke elektromotor heeft een rotor. Bij hedendaagse asynchrone motoren is dit een kortsluitankerrotor. Met de rotorkooitester kunnen we defecten in de rotorkooi detecteren. De integriteit van de rotorkooi is eenvoudig vast te stellen met de Baker RT1. Niet alleen de algehele kwaliteit, maar ook elke afzonderlijke rotorstaaf wordt in beeld gebracht.

 

Dynamic Motor Analysis

SKF BAKER EXP4000

Met de Explorer EXP is het mogelijk om online metingen uit te voeren. Tijdens normaal bedrijf van de motor maken we een analyse van de voeding, de motor en de motorlast. Deze meting wordt uitgevoerd bij diverse soorten motoren en motorsturingen. Frequentieomvormers, softstarters, direct online, wissel- of gelijkstroom: het maakt voor de meter niet uit.

Spanning, stromen, harmonischen, spectrum, koppel, vermogen en verliezen worden nauwkeurig in kaart gebracht, maar ook procesparameters kunnen worden geanalyseerd. Hierdoor krijgt de gebruiker een optimaal beeld van het samenspel tussen voeding, motor en machine.

 

Lagerconditiemetingen

SPM (Shock Pulse Method)

Deze apparatuur gebruiken we voor het uitvoeren van lagerconditiemetingen. Zo kunnen we een oordeel geven over de huidige status van uw lagering (incidentele meting) of zelfs de resterende levensduur inschatten (trending).

©2020 EBgroep alle rechten voorbehouden | Privacybeleid
Ontwerp DWZO - Realisatie Buro Cinq